Zgodnie z wymogami prawa budowlanego wszystkie nieruchomości i ich instalacje wymagają wykonywania okresowych przeglądów. Przeglądy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione posiadające niezbędne kwalifikacje. Każdy przegląd jest dla właściciela nieruchomości lub zarządcy znaczącym narzędziem obrazującym stan budynku, potencjalne zagrożenia i niezbędne do podjęcia czynności, dlatego też ważne jest by przeglądy były wykonywane terminowo i w sposób profesjonalny. FacilityManagemnetGroup specjalizuje się wykonywaniu przeglądów:

  • budowlanych rocznych i pięcioletnich
  • instalacji elektrycznych z pomiarami
  • instalacji sanitarnych
  • instalacji wentylacji z pomiarami
  • instalacji gazowych z pomiarami
  • instalacji p-poż

Nasi inspektorzy i rzeczoznawcy wykonują też audyty techniczne nieruchomości sprawdzając nie tylko jej stan techniczny ale też kompletność dokumentacji i jej zgodność ze stanem faktycznym. Opracowania te są niejednokrotnie niezbędne w przypadku dochodzenia roszczeń od developera lub przy odbiorze nieruchomości.

Każdy przegląd potwierdzony jest protokołem z załączoną dokumentacją zdjęciową, opisem wad istnieje też możliwość sporządzenia wyceny lub technologii napraw. 
 
Copyright © 2010 Facility Management Group.   o firmie  |  obsługa techniczna nieruchomości  |  wspólnoty mieszkaniowe  |  przeglądy  |  pogotowie techniczne  |  zaufali nam  |  do pobrania
 
 
Webdesign by stylogic.pl   kontakt      mapa strony